Տեր խնդրում եմ, բժշկիր և փրկիր ամենքին, քանզի Դու ես բժիշկների բժիշկը․․․

Անսկ՛իզբդ Աստված, սու՛րբդ սրբոց,
որ Քո Միածին Որդուն առաքեցիր բժշկելու

մեր հոգիների ու մարմինների ախտերը,
առաքի՛ր Քո Սուրբ Հոգուն և մաքրիր Քո (անուն)

ծառային (աղախնին) և ազատի՛ր բոլոր մեղքերից,

Քանզի ողորմած ես և գթած:
Եվ քեզ՝ Հորը,Որդուն և Սորբ Հոգուն,Փառք հավիտյանս.

ԱՄԵՆ