Աղոթք հայրենիքի պաշտպանի և զինվորի համար…

Ամենազոր Աստված և Թագավոր Հավիտենից
անսասան և անպարտելի պահիր

Քո ժողովրդին և հայոց աշխարհը:
Կյանքի աղբյուր, խաղաղության պարգևիչ

Եվ քո ծառաների զորացուցիչ,
Խաղաղ կյանք պարգևիր հայրենի մեր երկրին

Եվ զորացրու թշնամիների դեմ

Պատերազմում ի փառս Քո Սուրբ անվան:

Ամեն