Բարի մարդիկ, արձագանքեք․ Հայկը պիտի ապրի, տարածեք, եթե չեք կարող օգնել

Հայկը պիտի ապրի մեր օգնությամբ։ Սա այն դեպքն է, որ տարածելը իսկապես կարող է օգնել։ Ուզում եմ բոլորիդ ուշադրություն հրավիրել Կոտայքի մարզի Նոր Գեղի գյուղում բնակվող մի սիրուն ընտանիքի վրա։

Ընտանիքը բաղկացած է 7 հոգուց։ Բազմազավակ միայնակ մայրը` Լուսինե Ասրյանը և իր 6 երեխաները։ Լուսինեն ունի բազմաթիվ առողջական լուրջ խնդիրներ,որոնք իրեն այդքան էլ չեն մտահոգում, քանի որ իր երեխաներից 2_ը ունեն ավելի լուրջ առողջական խնդիրներ:

Նարեկը` ով ամռանը պետք է զորակոչվի բանակ, ունի այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են շաք արայ ին դիաբե տը, ողն աշ արի արտահայտված խնդիր, դիմային խոռ ոչն երի խռ ոնի կակ ա ն բոր բոքո ւմ, որը արտահայտվում է արն ահոսու թյամբ։ Զինկոմիսարյատը( Եղվարդ, Նաիրիի շրջան) անտեսելով այդքան խնդիրը, նշել է որ պիտանի է ծառայության։ Այսքան խնդիրների հետ մեկտեղ Նարեկը պատրաստակամ է ծառայել Հայոց բանակում։

Հայկը, ով 8 տարեկան է, բայց հասցրել է ունենալ 32 վիրահատություն, ունի աղ իքայի ն սուր ան անցան ելիու թյուն, որի բու ժմ ան համար անհրաժեշտ է մեկնել Գերմանիա;

Երեխային վերջին անգամ վիրահատել են Հոկտեմբերին, մեզանից հասնում է պահպանել սննդակարգը, և դե ղորայքով օգնել, ինչի համար չկա գումար։ Երեխայի բու ժմա ն համար հավաքվել է անթիվ պարտքեր, դեղ ատ ունը դեղ եր չի տրամադրում գոյացած մեծ պարտքերի համար։

Մյուս երեխաները և ունեն առ ողջ ական խնդիրներ։ Լուսինեն ցանկանում է աշխատել,բայց Հայկը ունի իր մշտական խնամքի կարիքը։ Ընտանիքը աշխատող ուժ և կողմնակի եկամուտ չունի։ Ստանում է միայն նպաստ` 45000 դրամ և Հայկի հիվանդության թոշակը` 26000 դրամ։

Մենք պետք է օգնենք, որպեսզի Հայկը ապրի։

2470018074420020Արշին բանկ Լուսինե Ասրյան / Ի դրամ 853764418